Re/De Central Park

Hikaye Odaklı Ekolojiler

Büyükkılıçlı Kırsal Kalkınma Projesi

Kalkınma Stratejileri ve Mekansal Tasarım Önerileri

Glowscape

Gündelik malzemelerde ışık deneyleri.

Çatak Mesire Alanı

Tasarım rehberi ve fizibilite çalışması.

Reuss Vadisi

İsviçre’de sel riskiyle karşı karşıya olan Reuss Vadisi için geliştirilen kırsal kalkınma ve sel taşkını modeli.

Doğal İçinde Yapay

CNC ve topografya modellemenin olanakları üzerine bir araştırma projesi.

Tohum Karaköy

“Kamusal alan nasıl tasarlanır?” sorusunun yanıtını araştıran küçük ölçekli bir müdahale.

Sayısal Topografya

Geleneksel haritalama yöntemlerine ve plan anlatımının 2 boyutluluğuna alternatif bir okuma sunan proje topografya kotları ve yükseklik verilerini kullanır.

Gelişigüzelin Metodları

Venedik Mimarlık Bienali'nde sergilenen Gelişigüzelin Metodları adlı projenin topografya araştırması.