Proje: Çamlibel Habitat Park, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Statü: -

Lokasyon: Mersin

İşveren: Mersin Belediyesi

Yıl: 2018

Ekip: Enise Burcu Derinboğaz, Öykü Arda,Tevfik Saygın Özcan, Müge Yorgancı, Esin Temelli, Erhan Uysal, Burak Şendur

Mersin Tevfik Sirri Gür Stadyumu'nun Yeniden Kullanımı ve Masterplan Projesi

Projenin çıkış noktası Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun Mersin’e erken Cumhuriyet yıllarından beri sunduğu kamusallık işlevini oyun ve bilgi üzerinden yeniden yorumlamak ve bunu tüm proje alanını da kapsayacak şekilde tarihi kent merkezini de içeren önemli büyüklükteki masterplana yaymaktır. Habitatlar bu stratejinin Kentliler + Deniz Canlıları + Doğal Bitki Örtüsü için Ortak Yaşam Alanlarını imleyen tematik bölgelerini ifade eder.

Bir tür zonlama olarak da okunabilecek olan Habitat sistemi kendi içinde kesişimleri barındırır ve mimari ve peyzaj yaklaşımları bütüncül bir biçimde çözmeyi hedefler. Habitatlarda önerilen mekansal programların ortak hedefleri arasında kamusal hayata tüketmek zorunda kalmadan katılımı mümkün kılmak, Mersin’e özgü sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak, kültürlerarası diyaloga zemin sağlamak, klimatik zonlar oluşturarak açık alan kullanımını arttırmak amaçlanmıştır.

Stadyumun formu Antik Yunan hipodromlarını andırır. Kentin spor ve sosyal amaçlı en önemli toplanma alanları olan bu ilk kamusal alan örneklerinin tipolojileri bugün stadyum gibi mega etkinliklere sahne olan mekanların çıkış, noktasıdır. Stadyumun formu birlikteliği, kamusallığı, oyunu, karşılaşmayı, dayanışmayı ve coşkuyu temsil eder.

Sembolü olduğu bu konseptleri Mersin’in tarihi kent merkezini de içeren önemli büyüklükteki masterplana yaymak projenin temel yaklaşımıdır. Oyun, spor, keşif, deney, merak, heyecan, kıyı ile buluşma, meydandan başlayarak tüm kıyıya yayılır.