Proje: Oyakkent Master Plan Çalışması Peyzaj Konsepti

Lokasyon: Basaksehir/ISTANBUL

İşveren: AVCI Architects, OYAK

Yıl: 2016-2017

Ekip: Enise Burcu Derinboğaz, Gamze Varol, Taybuga Aybars Mamalı

Başakşehir yerleşkesi için sürdürülebilir peyzaj stratejileri.

1.1 Toprak Islahı Araştırma alanının toprak katmanları Belgrat ve Trakya formasyonlarından oluşmaktadır. Geçirgen özellikte olan bu formasyonlar toprakta suyun tutulmasını engellemektedir. Toprak için önemli olan suyun topraktan geçip kaybolmasını engellemek için vadinin belirli noktalarından alınacak toprak örnekleriyle toprakta bulunması gereken ve eksik olan elementler belirlenmelidir.

1.2 Tasarlanmış ve Doğal Haline Bırakılmış Alanların Dengesi Yeşil omurga boyunca belirli alanlar bakım gerektiren uygulamalar olabilirken belirli alanlar kendi haline bırakılmalıdır. Peyzaj programları bakım süreçleri ve maliyetleri göz önünde bulundurularak kurgulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi su sarfiyatına neden olan, bakılmadığı sürece kullanılamayan mekanlar ortaya çıkar. Hem ekonomik hem ekolojik açıdan sürdürülebilir bir peyzaj oluşturmak için bakım gerektiren alanlarla doğal haline bırakılan alanların dengesi tasarımın ön koşulu olmalıdır.

Peyzaj Yaklaşımı 3 ana başlıktan oluşmaktadır. 1. PEYZAJ PRENSİPLERİ Arazi genelinde uygulanması öngörülen, gerekli alanlarda toprak ıslahı gerçekleştirilmesi, tasarlanmış ve doğal haline bırakılmış alanların dengeli biçimde kurgulanması ve araziye düşen suyu tutmak korumak ve yönlendirmek ile ilgili stratejileri içerir. 1.1 TOPRAK ISLAHI 1.2 TASARLANMIŞ VE DOĞAL ALANLARIN DENGESI 1.3 AKILLI DRENAJ SISTEMI OLUŞTURMAK Dere yatağı / Kanal sistemleri

2. PEYZAJ PROGRAMLARI İmar planındaki kararların peyzaj açısından daha erişilebilir ve sürekli hale getirilmesi açısından yeşil omurga yeniden değerlendirilip, çevresindeki işlevlere göre bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler, kendi içlerinde odak noktalarını içerirler ve konut, eğitim ve sosyal alanların ihtiyaçlarına göre kurgulanmışlardır. 2.1 YEŞIL OMURGA 2.1.1 Zonlar Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 2.1.2 Detaylar Su Sistemi Bitki Türleri Kent Mobilyaları 2.2 YERLEŞIM ALANLARI Kent Meydanı Mahalle Meydanı Ortak Alan Avlu 2.3 KILCAL YEŞIL ALANLAR

3.YÖNETİM VE ORGANİZASYON MODELİ Yeşil omurga boyunca devam eden peyzaj karakterinin oluşturulması için gereken operasyon ve aşamaları tanımlanmıştır. Bu kapsamda programların canlandırılması ve sürdürülmesi için gereken kaynakların yönetimi ve bu senaryoda yer alması olası aktörlerin ilişkisi kurgulanmıştır.