Proje: Büyükkılıçlı Kırsal Kalkınma Projesi

Statü: Yayımlandı

Lokasyon: Silivri, İstanbul

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yıl: 2017 - 2018

Ekip: Enise Burcu Derinboğaz, Öykü Arda, Dilara Sezgin, Gamze Varol

Kalkınma Stratejileri ve Mekansal Tasarım Önerileri

Büyükkılıçlı, İstanbul'un kuzey batısındaki ciddi bir nüfus kaybı riskiyle karşı karşıya olan bir köydür. Bu proje, fizibilite belgelerinin yanı sıra makro, orta ve mikro ölçekli mekansal fikirlerden oluşan stratejik bir kırsal kalkınma raporudur.

Köy, çevre köy ve yerleşimlerin ekonomik faaliyetlerini ve potansiyellerini dikkate alan bölgesel bir bakış açısıyla analiz edilmektedir. Bu bölgesel yaklaşımdan Büyükkılıçlı, kadınların işgücü ve tarımsal üretimindeki önemini öne çıkarıyor. Bölgedeki tüm kadınlar için bir değer yaratmak amacıyla Kadın Çiftçiler Köyü önerilmiştir.

Bu rehber ve raporun asıl amacı, köy ve bölgenin kendisi için gelecek vizyonu ve ekonomik kalkınma stratejileri oluşturmaktır. Mevcut potansiyelleri arttırırken, bölgenin eşsiz özelliğini bozmadan büyüme sağlamaktır.