Proje: Kastamonu Millet Bahçesi

Durum: İnşaat Halinde

Lokasyon: Kastamonu

İşveren: TOKİ, EMAY

Yıl: 2019-2020

Ekip:

Enise Burcu Derinboğaz, İzel Beşikci, Nergis Aşar, Işınsu Sopaoğlu

Salon

Alper Derinboğaz, Egemen Onur Kaya, Bahadır Kantarcı, Burak Yılmaz, Han Seki

Konsept Tasarım, Tasarım Geliştirme, Uygulama Dokümantasyonu

Kastamonu Millet Bahçesi ön tasarım sürecinde, kentin sağladığı izler, barındırdığı potansiyelleri ve alanın süreç içerisinde geçirdiği değişim belirleyici unsurlar olarak öne çıkmıştır. Proje alanın konumu ve koşulları, mekansal kararları şekillendirirken alan kent dokusu ve günlük insan deneyimlerini takip ederek akıcı bir mekan sürekliliği olan Millet Bahçesi’ne dönüşür. Bu süreklilik içerisinde farklı kotları, işlevleri, karakterleri bir bütün haline getirir. Proje arazisi farklı dönemlerde farklı müdahalelere maruz kalmış ve bu müdahaleler, alanı kendi içerisinde belirgin karakterlere ayırmıştır. Öneri proje bu karakterleri bozmak yerine, sürecin kendisini Kastamonu’ya ait kentsel bir hikaye olarak alır ve bunun üzerine yeni birleştirici arayüzleri ekler. Ekolojik iyileştirme ve aktif rekreasyon alanlarını sirkülasyon ile birbirine bağlar. Bahçe tarihimizin yeni dönemini imleyen Millet Bahçeleri bağlamında Kastamonu Millet Bahçesi, kültürel izleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran yeni kent aktörü olacak, aynı zamanda ekolojik yenilemenin, çevre bilincinin ve sürdürülebilir peyzajın çağdaş bir örneği olarak ön plana çıkacaktır.